Disclaimer

Wij hebben aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat informatie verouderd of om andere redenen niet langer correct is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Activate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit mogelijke onjuistheden op deze website. Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij Activate.

Privacy Statement

Activate vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar websites van groot belang. Activate verzamelt dan ook geen gegevens van bezoekers van deze website, tenzij de bezoeker actief deze gegevens aan Activate ter beschikking stelt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Activate houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van deze cookies het gedrag van de bezoekers van deze website geanalyseerd. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. Het niet accepteren van cookies kan voor u gevolgen hebben voor de werking van de website.